Egzekucja komornicza

Ukrywanie majątku przez dłużnika

Ukrywanie majątku przez dłużnika

Ochrona wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika

Wielokrotnie zdarza się, że dłużnicy obawiający się swoich wierzycieli ukrywają majątek lub wyzbywają się go na osoby trzecie. Taki zabieg ma niewątpliwie służyć uszczupleniu swojego majątku, a tym samym spowodowanie, że egzekucja z majątku dłużnika będzie w mniejszym stopniu skuteczne albo w ogóle bezskuteczna. Co w takiej sytuacji może zrobić wierzyciel? O czym powinien wiedzieć dłużnik, który zamierza „uciekać” ze swoim majątkiem przed wierzycielem?

Czytaj dalej

Ugoda z firmą windykacyjną

Ugoda z firmą windykacyjną

Czy z firmą windykacyjną można podpisać ugodę?

Na polskim rynku funkcjonuje wiele firm windykacyjnych. Jedne z nich działają we własnym imieniu, a inne na rzecz i w imieniu swoich klientów. Każdy dłużnik z własnego doświadczenia wie, że takie firmy podejmują mnóstwo różnego rodzaju działań w celu odzyskania pieniędzy. Jak się zachować, gdy firma windykacyjna puka do naszych drzwi lub zarzuca nas mnóstwem listów i wezwań? Czy istnieje możliwość zawarcia ugody z taką firmą? Jakie kroki należy podjąć aby sprawa nie trafiła do sądu, a następnie komornik nie zapukał do naszych drzwi?

Czytaj dalej

Na jakiej podstawie działa komornik?

Na jakiej podstawie działa komornik?

Tytuł wykonawczy a postępowanie egzekucyjne

Wielu dłużników zadaje sobie to samo pytanie, a mianowicie na jakiej podstawie komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne? Powszechnie wiadomym jest, że postępowanie egzekucyjne z samej już zasady powoduje duży dyskomfort psychiczny, nie wspominając już o rozległych konsekwencjach finansowych, z którymi dłużnik się musi zmierzyć. Chodź odpowiedź na wyżej postawione pytanie jest bardzo prosta, to w poniższym materiale krok po kroku zostanie wyjaśnione co musi się stać aby do naszych drzwi zapukał komornik. Każdy zainteresowany  znajdzie zatem odpowiedź na zadawane sobie pytanie.

Czytaj dalej

Za jaką kwotę komornik może zlicytować nieruchomość?

Za jaką kwotę komornik może zlicytować nieruchomość?

Licytacja komornicza i wycena nieruchomości

Postępowanie egzekucyjne na wiele scenariuszy. Komornik sądowy działający na zlecenie wierzyciela ma za zadanie w taki sposób prowadzić postępowanie egzekucyjne aby jak najskuteczniej i jak najszybciej wyegzekwować pieniądze od dłużnika. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego komornik może między innymi dokonywać zajęcia wynagrodzenia za pracę, zajmować rachunki bankowe, ruchomości należące do dłużnika oraz zająć nieruchomość lub jej udział, który do dłużnika należy. Jest to bardzo dotkliwy sposób prowadzenia postępowania egzekucyjnego albowiem może pozbawić dłużnika dachu nad głową. Jak wygląda kwestia sprawa egzekucji z nieruchomości, w tym licytacji komorniczej? Za jaką kwotę komornik może zlicytować nieruchomość dłużnika?

Czytaj dalej

Bezpodstawnie wydany nakaz zapłaty przez e-Sąd?

Bezpodstawnie wydany nakaz zapłaty przez e-Sąd?

Sprzeciw od nakazu zapłaty w e-sądzie

Nakaz zapłaty to nic innego jak orzeczenie sądu, w którym to sąd zasądza od pozwanego (dłużnika) na rzecz powoda (wierzyciela) określoną kwotę. Sąd dodatkowo orzeka o kosztach postępowania oraz odsetkach od kwoty żądanej w pozwie. Sąd Rejonowy w Lublinie to jedyny sąd w Polsce, który prowadzi elektroniczne postępowanie upominawcze, na skutek którego wydawany jest nakaz zapłaty. Z praktyki prawniczej wynika, że wierzyciele często kierują sprawy do sądu w Lublinie, albowiem sąd ten działa nieco inaczej niż inne sądy w Polsce. W wyniku tego, wierzyciele szybciej i prościej  mogą uzyskać nakaz zapłaty, który następnie uprawniać ich będzie do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi. Dlaczego często okazuje się, że nakaz zapłaty wydany przez e-sąd jest bezpodstawny? Jak się odwołać od nakazu zapłaty?

Czytaj dalej

Zajęcie rachunku bankowego a debet

Zajęcie rachunku bankowego a debet

Czy komornik może zająć debet lub linię kredytową?

Zajęcie rachunku bankowego, a dokładnie zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego to podstawowa czynność wykonywana przez komornika sądowego w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Jeżeli dokonano zajęcia rachunku bankowego to środki pieniężne znajdujące się na nim nie zostaną wypłacone dłużnikowi tylko zostaną przekazane komornikowi. Podobnie sytuacja wygląda gdy po zajęciu rachunku bankowego, środki pieniężne zostaną przelane na zajęty rachunek. Jak zatem wygląda sytuacja, gdy bank, który prowadzi rachunek bankowy udzieli swojemu klientowi debetu lub otworzy linię kredytową? Czy taki debet lub kredyt mogą zostać zajęte przez komornika?

Czytaj dalej

Jak zatrzymać komornika?

Jak zatrzymać komornika?

Czy da się zatrzymać postępowanie egzekucyjne?

Postępowań egzekucyjnych z dnia na dzień przybywa. Powszechnie każdy z nas uważa, że jeśli komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne to na pewno dłużnik ma niespłacone długi. Praktyka okazuje się czasami zupełnie inna. Niestety wielokrotnie zdarza się, że pomimo spłaty długu, komornik w dalszym ciągu prowadzi postępowanie egzekucyjne. Co należy zrobić aby zatrzymać komornika? Jakie możliwości ma dłużnik? Czy będzie musiał dwa razy oddać pieniądze?

Czytaj dalej

Jak ustalić stan zadłużenia?

Jak ustalić stan zadłużenia?

Skąd wziąć informację o swoim zadłużeniu?

Ustalenie swojego zadłużenia bywa kłopotliwe. W naszym kraju nie istnieje jeden centralny rejestr w którym moglibyśmy sprawdzić stan naszych długów. Niestety, aby to ustalić musimy podjąć odpowiednie działania. Takie przygotowanie to podstawa do dalszych, konkretnych działań. Ustalenie wszystkich długów z jednej strony pozwala na właściwe przygotowanie spisu wierzycieli niezbędnego w postępowaniu upadłościowym. Z drugiej zaś, jest konieczne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Brak wiedzy może skutkować nieoczekiwanym pojawieniem się wierzyciela, który domaga się zapłaty jakiejś kolejnej zaległości. Zapraszamy do zapoznania się z praktycznymi wskazówkami na ten temat.

Czytaj dalej

Zmiany w egzekucji komorniczej 2019

Większa ochrona dla dłużnika

Zmiana przepisów obowiązujących od 21 sierpnia 2019 ma na celu wzmocnienie ochrony dłużnika przed przedawnionymi długami. Nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego o których mowa wyżej to zmiany na korzyść dłużników. Jej skutkiem będzie z pewnością także przyspieszenie postępowań sądowych. Duże zmiany dotyczą szczególnego rodzaju postępowań tj. postępowania egzekucyjnego i klauzulowego. Jej pozytywny wpływ na sytuację dłużnika będzie mocno odczuwalny szczególnie w sprawach firm windykacyjnych.

Czytaj dalej