Co to jest hipoteka?

Czemu służy hipoteka?

O słowie hipoteka słyszał chyba każdy, a na pewno każdy kto zawarł umowę kredytu hipotecznego. Z praktyki prawniczej wynika jednak, że nie każdy kto zgodził się na ustanowienie hipoteki na swojej nieruchomości, zdaje sobie sprawę czemu ona służy. Pierwszą i jedną z najważniejszych rzeczy o jakiej trzeba pamiętać to to, że hipoteka nie ma wpływu na prawo własności danej nieruchomości, a służy zabezpieczeniu konkretnej wierzytelności.

Aby w inny sposób wyjaśnić co to jest hipoteka, należy posłużyć się przykładam. Jeśli dana osoba zaciągnęła kredyt, to kredytodawca chcąc mieć „pewność”, że dłużnik odda dług może żądać ustanowienia hipoteki na nieruchomości dłużnika. Co to oznacza?

Jeśli dłużnik z jakichkolwiek powodów nie będzie spłacać długu, to wierzyciel uprawniony będzie nawet do zlicytowania nieruchomości dłużnika. Jest to skrót myślowy, albowiem zanim dojdzie do licytacji nieruchomości dłużnika, wierzyciel musi przejść całą drogę o charakterze prawnym aby móc za pomocą komornika zlicytować nieruchomość dłużnika. Nie zmienia to faktu, że jeśli dojdzie do licytacji nieruchomości, to kredytodawca, którego wierzytelność została zabezpieczona hipoteką będzie w pierwszej kolejności uprawniony do otrzymania pieniędzy pochodzących z licytacji, nawet wtedy gdy dłużnik posiada innych wierzycieli.

Pamiętać należy, że prawo żądania ustanowienia hipoteki przysługuje nie tylko bankom. Każda osoba prywatna pożyczając pieniądze może w porozumieniu z pożyczkobiorcą żądać ustanowienia hipoteki na nieruchomości dłużnika. Warunek jest taki, że dłużnik musi wyrazić na to zgodę.

Podsumowując, hipoteka to nic innego jak sposób zabezpieczenia się wierzyciela, na wypadek jakby dłużnik przestał regulować swoje zobowiązanie. Jeśli dłużnik zaprzestanie spłat swojego długu, wierzyciel uprawniony będzie do zaspokojenia się z kwot uzyskanych ze sprzedaży konkretnej nieruchomości, w dodatku przed ewentualnymi, innymi wierzycielami tego samego dłużnika. Jeśli zatem dłużnik ma kilka długów, przestał je spłacać, to w przypadku zlicytowania nieruchomości dłużnika, cała kwota tak uzyskana zostanie wypłacona wierzycielowi, którego „pieniądze” zabezpieczone były hipotecznie.