Czy upadły musi ustalić ilość oraz wysokość wierzytelności przez złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości?

Ustalenie liczby wierzytelności jako element procesu ogłoszenia upadłości

Co do zasady, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest procesem czasochłonnym. Spowodowane jest to faktem, że osoba chcąca ogłosić upadłość konsumencka, zmuszona jest ujawnić we wniosku wszystkich swoich wierzycieli, tak aby cele postępowania upadłościowego zostały spełnione. Niemniej jednak, jak wynika z praktyki takie osoby wpadają w tzw. „spiralę zadłużenia”, przez co nie są świadome ile wierzytelności posiadają i jaka jest ich wysokość. Jak zatem ustalić ile wierzytelności posiada dłużnik oraz jaka jest ich wysokość? O tym poniżej.

Przyczyny braku świadomości o liczbie i wysokości wierzytelności

Co do zasady, niewiedza o zobowiązaniach wynika z faktu, że zobowiązania dłużników są „co jakiś czas” zbywane na rzecz innych podmiotów. Biorąc kredyt w banku, który następnie staje się wymagalny, możemy przyjąć za pewne, że w przypadku bezskutecznej egzekucji, w pewnym momencie bank sprzeda wierzytelność przysługującą wobec nas, na rzecz profesjonalnego podmiotu zajmującego się windykacją należności (np. funduszom zarządzającym wierzytelnościami). Z tego względu po kilkukrotnym zbyciu tego samego zobowiązania, dłużnik może pogubić się kto jest aktualnym wierzycielem, z czego wynika dane zobowiązanie, a przede wszystkim jaka jest jego wysokość. Po drugie zaś i chyba najważniejsze, systematycznie zaciąganie kolejnych zobowiązań (np. kilkudziesięciu kolejnych pożyczek) powoduje, że dłużnik zwyczajnie gubi się w tym, ile ma zobowiązań, z jakich tytułów ono wynika, oraz łącznej sumy całego zadłużenia.

W jaki sposób ustalić zadłużenie?

W pierwszej kolejności, doby pomysłem jest skierowanie wniosków (w formie papierowej bądź mailowej) do poszczególnych wierzycieli (o których mamy informacje) z prośbą o przesłanie informacji oraz dokumentacji dotyczącej naszych zobowiązań. Ponadto możemy skierować podobną prośbę do znanych nam komorników prowadzących postępowania egzekucyjne zarówno zakończone jak i będące w toku. Co więcej, możemy również skierować wniosek do sądu właściwego ze względu na nasz adres zamieszkania oraz Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie (tzw. e – sądu) z prośbą o udostępnienie wszelkich sygnatur sądowych spraw, które toczyły się przeciwko nam. Dzięki powyższym zabiegom będziemy mogli systematycznie i po kolei zdobywać informacje dotyczące poszczególnych zobowiązań, co pozwoli ostatecznie ustalić ich liczbę oraz wysokość, co jest niezbędne do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.