Elektroniczny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Nowe zasady składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Do 1 grudnia 2021 r. wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej były składane w wersji papierowej bezpośrednio do Sądu. Niemniej jednak, po nowelizacji przepisów i wprowadzeniu w życie Krajowego Rejestru Zadłużonych uległo to zmianie. Zmiany te mają charakter rewolucyjny, bowiem postępowania upadłościowe, począwszy do 1 grudnia 2021 r. prowadzone są w formie elektronicznej.

Wniosek a Krajowy Rejestr Zadłużonych

Jak wskazano wyżej, wprowadzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych spowodowało, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz załączniki do niego muszą zostać złożone za jego pośrednictwem. Co więcej, co do zasady pozostałe pisma (sądowe oraz wnoszone przez dłużnika czy syndyka) są składane i doręczane za pomocą tego systemu.

Niemniej jednak ustawodawcą przewidział pewną „furtkę” ustawową. Mimo, że istnieje obowiązek składania wniosku za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych, to jednak dłużnik co do zasady może dalej złożyć wniosek w wersji papierowej. W takim jednak przypadku to pracownicy sekretariatu będą zmuszeni wprowadzić wniosek o ogłoszenie upadłości oraz załączniki do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Warto jednak zwrócić uwagę, iż praktyka ta nie jest stosowana we wszystkich Sądach, bowiem część z nich zwraca wnioski złożone w formie papierowej (pomimo, że istnieje „furtka” ustawowa).

Jak złożyć wniosek przez Krajowy Rejestr Zadłużonych

Aby złożyć wniosek w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wpierw musimy zalogować się
do systemu. Jeśli nie posiadamy konta, będziemy zmuszeni je założyć korzystając z profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Następnie należy wybrać właściwe pismo, spośród dostępnych w systemie i wypełnić formularz wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Tak ja w wersji papierowej należy odpowiednio uzasadnić wniosek, w szczególności w zakresie przyczyn niewypłacalności. Ponadto, należy wskazać źródło dochodu oraz majątek dłużnika. Za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych należy również wnieść również załączniki do wniosku. Końcowym etapem złożenia wniosku będzie jego opłacenie oraz podpisanie za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.