Jak ustalić stan zadłużenia?

Skąd wziąć informację o swoim zadłużeniu?

Ustalenie swojego zadłużenia bywa kłopotliwe. W naszym kraju nie istnieje jeden centralny rejestr w którym moglibyśmy sprawdzić stan naszych długów. Niestety, aby to ustalić musimy podjąć odpowiednie działania. Takie przygotowanie to podstawa do dalszych, konkretnych działań. Ustalenie wszystkich długów z jednej strony pozwala na właściwe przygotowanie spisu wierzycieli niezbędnego w postępowaniu upadłościowym. Z drugiej zaś, jest konieczne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Brak wiedzy może skutkować nieoczekiwanym pojawieniem się wierzyciela, który domaga się zapłaty jakiejś kolejnej zaległości. Zapraszamy do zapoznania się z praktycznymi wskazówkami na ten temat.

Odszukać dokumenty

Na początku radzimy Klientom aby przede wszystkim postarali się odszukać i zgromadzić wszelką dokumentację z której mogą wynikać długi. Zgromadzenie informacji pozwala na łatwiejsze kroki „na zewnątrz” czyli kontakt z sądami lub komornikami. Powinniśmy zgromadzić wszystkie umowy, wezwania do zapłaty zaległości, wyroki, pisma komornicze itp. W pismach tych znajdują się bowiem cenne dane które umożliwiają szybsze ustalenie naszych długów i spraw.

Elektroniczne postępowanie upominawcze, E-sąd

EPU – inaczej elektroniczne postępowanie upominawcze jest prowadzone przez specjalny sąd który zajmuje się prostymi sprawami o zapłatę. Jest to ważne źródło informacji dotyczące naszego ewentualnego zadłużenia. Znajduje się tam bowiem baza danych dotycząca postępowań w których mogliśmy brać udział w charakterze pozwanego. Aby uzyskać dostęp do tego typu informacji warto założyć konto i się zarejestrować. Link do rejestracji znajduje się tutaj. Istnieje także możliwość ustalenia tych informacji telefonicznie. Numer telefonu do e-sądu znajduje się tutaj.

Sąd Rejonowy w Elblągu

Innym „dużym sądem” w którym mogą znajdować się potencjalne informacje co do naszego zadłużenia jest Sąd Rejonowy w Elblągu Wydział IX oraz X. Sąd ten był właściwy do rozpoznawania spraw wnoszonych przez duże fundusze sekurytyzacyjne takie jak BEST czy EasyDebt. Warto skontaktować się z tym sądem i ustalić czy byliśmy stroną w postępowaniu cywilnym o zapłatę. Można to uczynić w formie telefonicznej lub pisemnie. Pismo powinno zawierać  co najmniej następującą treść:

Ja niżej podpisany …. PESEL … wnoszę o udzielenie informacji, czy wobec mojej osoby toczyły się albo toczą się jakiekolwiek postępowania sądowe przed Sądem Rejonowym w Elblągu wraz z podaniem sygnatur spraw oraz nazw tytułów egzekucyjnych oraz daty ich wydania.

Pismo należy skierować do Wydziału IX i X Sądu Rejonowego w Elblągu na adres ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg.

Inne sądy powszechne

Powinniśmy także dla porządku, sprawdzić sądy które są lub były właściwe ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Są to zwykle sądu rejonowe i okręgowe znajdujące się najbliżej naszego miejsca zamieszkania. Sąd okręgowy jest sądem który rozpoznaje sprawy o zapłatę kwot powyżej 75.000 zł dlatego nie powinniśmy go pomijać. Katalog sądów wraz z danymi kontaktowymi znajduje się tutaj. Możemy podjąć próbę kontaktu telefonicznego lub pisemnego. W razie kierowania pisma zalecamy użyć następującego wzoru:

Ja niżej podpisany …. PESEL … wnoszę o udzielenie informacji, czy wobec mojej osoby toczyły się albo toczą się jakiekolwiek postępowania sądowe przed Sądem Rejonowym/Okręgowym  w …  wraz z podaniem sygnatur spraw oraz nazw tytułów egzekucyjnych oraz daty ich wydania.

BIK (Biuro Informacji Kredytowej) i BIG (Biuro Informacji Gospodarczej)

Dalszym krokiem będzie sprawdzenie rejestrów BIK (Biuro Informacji Kredytowej) i BIG (Biuro Informacji Gospodarczej). Mogą się tam bowiem  znajdować informacje o naszych długach. Rejestr BIK zawiera informacje dotyczące zadłużenia w bankach oraz firmach pożyczkowych. W BIK mamy możliwość pobrania raportu i prześledzenia historii poszczególnych rat kredytu oraz innych zobowiązań.

Z kolei BIG to rejestry zawierające informacje gospodarcze na nasz temat. Tam również mogą znajdować się cenne informacje o naszym zadłużeniu. Najważniejsze rejestry BIG to KRD, BIG Info Monitor oraz ERIFF.

Kancelarie komornicze

Warto także sprawdzić czy stosunku do naszej osoby nie były lub nie są aktualnie prowadzone postępowania komornicze. Najlepiej skierować odpowiedni wniosek do komorników mających swoje kancelarie najbliżej naszego obecnego lub poprzedniego miejsca zamieszkania. Kontakt może być telefoniczny lub pisemny. Proponujemy następującą formułkę w razie chęci kontaktu pisemnego:

Ja niżej podpisany …. PESEL … wnoszę o udzielenie informacji, czy wobec mojej osoby toczyły się albo toczą się jakiekolwiek postępowania egzekucyjne przed Komornikiem Sądowym … działającym przy Sądzie Rejonowym w … wraz z podaniem sygnatur spraw, sądów które wydały tytuły wykonawcze na podstawie których prowadzone są postępowania egzekucyjne.