Ochrona majątku

Oferujemy pomoc prawną związaną z ochroną majątku dla osób w Krakowie

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego zawierają katalog przedmiotów, które niezależnie od okoliczności danej sprawy wyłączone są spod egzekucji. Co oznacza, iż po prostu nie mogą zostać zabrane przez komornika. Należą do nich w szczególności: ubrania i bielizna osobista, przedmioty służące do uprawiania kultu religijnego, określona ilość poszczególnych zwierząt hodowlanych oraz płodów rolnych. Co więcej wolna od zajęcia komorniczego ma pozostawać także, kwota otrzymywanego przez Dłużnika wynagrodzenia za pracę, która to obecnie wynosi dokładnie 2600 zł brutto (1920,62 zł netto) miesięcznie (jest to kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Jednak skuteczna ochrona majątku, wymaga nie tylko prawnej weryfikacji sytuacji Dłużnika, ale i także dokonania dokładnej analizy posiadanego przez niego majątku (ruchomości i nieruchomości). Wiedza ta umożliwia bowiem wybór środków, które pozwolą na maksymalną ochronę interesów majątkowych Dłużnika.

Należy bowiem zdawać sobie sprawę, iż nie wszystkie działania, do których podjęcia uprawniony będzie Dłużnik ostatecznie mogą się okazać dla niego po prostu „opłacalne”. Dlatego też, warto przed podjęciem jakichkolwiek czynności, w tym w szczególności w postępowaniu komorniczym, skonsultować się z prawnikiem. W ten sposób pozyskamy nie tylko teoretyczną wiedzę o możliwościach ochrony majątku, ale i praktyczne, oparte na doświadczeniu „wskazówki”. Prawnik poinformuje nas także o wszelkich prawnych oraz praktycznych konsekwencjach podejmowanych przez Dłużnika czynności np. przez komornikiem.