Spis wierzycieli jako element wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Co powinien zawierać ?

Sporządzenie kompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości wymaga zgromadzenia wielu niezbędnych dokumentów oraz informacji dotyczących niespłaconych zobowiązań oraz wierzycieli dłużnika. Dlatego, też we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinniśmy wskazać wszystkich wierzycieli w formie spisu . Zgromadzenie kompletnego spisu wierzycieli jest bardzo żmudnym procesem i wymaga często wielomiesięcznej pracy. Niemniej jednak stworzenie szczegółowego i pełnego spisu wierzycieli zwiększa nasze szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Informacje w spisie wierzycieli

Prawidłowe sporządzenie spisu wierzycieli powinniśmy rozpocząć od wskazania nazwy wierzyciela oraz jego adresu. Niemniej jednak nie zawsze jest to oczywiste i proste. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że może dojść do wielokrotnej zmiany wierzyciela w ramach jednego zobowiązania. Banki oraz firmy pożyczkowe często dokonują sprzedaży wierzytelności podmiotom, których działalność skupia się na windykacji należności. Zatem powinniśmy być maksymalnie precyzyjni w określeniu aktualnego wierzyciela.

Istotnym jest określenie źródła naszego zobowiązania. Podstawowym i najczęstszym źródłem zobowiązania będzie czynność prawna dokonana z wierzycielem, którą najczęściej będzie zawarta przez nas umowa pożyczki. Niemniej jednak zobowiązanie może również wynikać z innych źródeł takich jak decyzja administracyjna, orzeczenie sądowe czy ustawa.

Dłużnik powinien również wskazać termin zapłaty zobowiązania. W zdecydowanej większości przypadków takie terminy wynikają wprost z umowy pożyczki, która stanowi źródło naszego zobowiązania.

Niezbędnym jest również oznaczenie w spisie wierzycieli toczących się, bądź zakończonych postępowań sądowych oraz egzekucyjnych, które prowadzone były lub są w związku z niespłaconymi zobowiązaniami. Dłużnik powinien podać precyzyjne informacje ich dotyczące takie jak nazwa sądu bądź imię i nazwisko komornika, sygnaturę sprawę oraz orzeczenie wydane przez Sąd.

Gromadzenie informacji

Warto wskazać, że powyższe informacje powinny być potwierdzone właściwą dokumentacją, którą przedłożymy we wniosku o ogłoszenie upadłości (np. kopiami umowy pożyczki, orzeczeniami sądowymi, czy pismami komorniczymi).

Wobec tego aby uzyskać informację możemy być zmuszeni skontaktować się z wierzycielem. Możemy to uczynić zarówno w formie pisemnej, mailowej jak i telefonicznej. Ponadto niezbędnym może być również zwrócenie się z pisemnym wnioskiem do komornika bądź sądu celem uzyskania dokumentacji oraz informacji dotyczących postępowań sądowych oraz egzekucyjnych.