Jak zatrzymać komornika?

Czy da się zatrzymać postępowanie egzekucyjne?

Postępowań egzekucyjnych z dnia na dzień przybywa. Powszechnie każdy z nas uważa, że jeśli komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne to na pewno dłużnik ma niespłacone długi. Praktyka okazuje się czasami zupełnie inna. Niestety wielokrotnie zdarza się, że pomimo spłaty długu, komornik w dalszym ciągu prowadzi postępowanie egzekucyjne. Co należy zrobić aby zatrzymać komornika? Jakie możliwości ma dłużnik? Czy będzie musiał dwa razy oddać pieniądze?

Większość naszych klientów dopytuje o to jak zatrzymać komornika, w sytuacji gdy dług został rzetelnie spłacony, a pomimo tego komornik wszczął i prowadzi postępowanie egzekucyjne. W pierwszej kolejności pamiętać należy, że komornik sądowy działa na rzecz i zlecenie wierzyciela. Innymi słowy, to wierzyciel jest podmiotem mającym moc decyzyjną w całym postępowaniu egzekucyjnym. Komornik co do zasady wykonuje polecenia wierzyciela. Wszystko rzecz jasna musi odbywać się zgodnie z przepisani prawa. Nie zmienia to faktu, że jeśli komornik sądowy otrzyma od wierzyciela zlecenie, czyli wierzyciel złoży u komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym, to komornik ma obowiązek postępowanie egzekucyjne rozpocząć. Na tym i żadnym innym etapie komornik nie bada i nie sprawdza czy wierzyciel ma rację. Co należy zatem w takiej sytuacji zrobić?

Właściwą drogą do zatrzymania komornika jest pozwanie wierzyciela. Omawiany wierzyciel, przed wystąpieniem do komornika musiał uzyskać tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym może być nakaz zapłaty, wyrok sądu czy ugoda, która ma moc orzeczenia sądowego. Skoro zatem wierzyciel, za pośrednictwem komornika prowadzi postępowanie egzekucyjnego, to odpowiednią drogą do zatrzymania całego postępowania egzekucyjnego jest pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego, w oparciu o który wierzyciel działa. Innymi słowy, aby wierzyciel mógł prowadzić postępowanie egzekucyjne musi mieć odpowiedni dokument. Dokumentem tym jest omawiany tytuł wykonawczy. Aby skutecznie móc zatrzymać komornika, który jak już wyżej wspomniano wykonuje polecenia wierzyciela, należy „anulować” tytuł wykonawczy. Wtedy tytuł wykonawczy straci swoją moc, a tym samym wierzyciel już nie będzie posiadał dokumentu, na podstawie którego uprawniony będzie do zlecenia komornikowi przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. Jak to zrobić? Jak anulować tytuł wykonawczy?

Aby skutecznie anulować tytuł wykonawczy należy pozwać wierzyciela, czyli w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności. Reasumując powyższe, jeśli przeczymy zasadności prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego, to nie do niego winniśmy kierować nasze wnioski albowiem działa on na zlecenie wierzyciela, tylko powinniśmy skierować sprawę do sądu przeciwko samemu wierzycielowi.