Tag: bezskuteczność

Zbycie nieruchomości przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej

Jakie konsekwencje za sobą niesie ?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie za sobą wiele doniosłych skutków. Przede wszystkim długi upadłego ulegają umorzeniu. Ponadto skład majątku upadłego staje się tzw. masą upadłościową, która będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań. Upadły traci prawo do zarządzania swoim majątkiem, gdyż od chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej to syndyk będzie zarządzał majątkiem upadłego. Co więcej, ogłoszenie upadłości odnosi skutki prawne również na czynności dokonane przed nią, w tym szczególności na zbycie nieruchomości, które może być dokonane zarówno za pośrednictwem czynności nieodpłatnych (np. darowizny) jak i odpłatnych (np. sprzedaż). Ustawodawca wprowadził instytucję, które mają za zadanie przeciwdziałać przypadkom pomniejszania majątku dłużnika dokonanych  z pokrzywdzeniem wierzycieli. Wobec tego warto wskazać kiedy zbycie nieruchomości będzie bezskuteczne w związku z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Czytaj dalej