Tag: czynności

Skarga na czynności syndyka

Skarga na czynności syndyka

Podstawowe informacje

Syndyk nie ma nieograniczonej władzy w postępowaniu upadłościowym, bowiem na jego czynności przysługuje skarga. Jest to środek zaskarżenia, który ma w założeniu zapewnić kontrolę sądową nad fazą likwidacyjną postępowania upadłościowego konsumenckiego. Skarga ta w swym założeniu jest analogiczna do skargi na czynności komornika.

Czytaj dalej