Tag: dłużnik

Jakie są korzyści upadłości konsumenckiej?

Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką?

Oczywistą zaletą upadłości konsumenckiej jest oddłużenie osoby zadłużonej. Majątek upadłego staje się masą upadłościową, którą będzie zarządzał syndyk wyznaczony przez Sąd. Masa upadłościowa zostanie przeznaczona na zaspokojenie wierzycieli, zgodnie z planem wierzycieli sporządzonym i przedłożonym do Sądu przez syndyka. Jednak nie jest to jedyna zaleta postępowania upadłościowego konsumencka, bowiem postępowanie to ma również korzyści, które nie są bezpośrednio związane z sytuacją prawną dłużnika.

Czytaj dalej