Tag: egzekucja

Jakie są korzyści upadłości konsumenckiej?

Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką?

Oczywistą zaletą upadłości konsumenckiej jest oddłużenie osoby zadłużonej. Majątek upadłego staje się masą upadłościową, którą będzie zarządzał syndyk wyznaczony przez Sąd. Masa upadłościowa zostanie przeznaczona na zaspokojenie wierzycieli, zgodnie z planem wierzycieli sporządzonym i przedłożonym do Sądu przez syndyka. Jednak nie jest to jedyna zaleta postępowania upadłościowego konsumencka, bowiem postępowanie to ma również korzyści, które nie są bezpośrednio związane z sytuacją prawną dłużnika.

Czytaj dalej

Zmiany w egzekucji komorniczej 2019

Większa ochrona dla dłużnika

Zmiana przepisów obowiązujących od 21 sierpnia 2019 ma na celu wzmocnienie ochrony dłużnika przed przedawnionymi długami. Nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego o których mowa wyżej to zmiany na korzyść dłużników. Jej skutkiem będzie z pewnością także przyspieszenie postępowań sądowych. Duże zmiany dotyczą szczególnego rodzaju postępowań tj. postępowania egzekucyjnego i klauzulowego. Jej pozytywny wpływ na sytuację dłużnika będzie mocno odczuwalny szczególnie w sprawach firm windykacyjnych.

Czytaj dalej