Tag: konsument

Układ konsumencki cz. II

Układ konsumencki cz. II

Przebieg postępowania

W poprzednim artykule opisaliśmy kwestię sposobu zainicjowania postępowania o zawarcie układu konsumenckiego. Niniejszy artykuł skupi się natomiast na przebiegu postępowania o zawarcie układu konsumenckiego. Postępowanie to bowiem toczy się wedle określonego harmonogramu, które w ostateczności ma doprowadzić do oddłużenia konsumenta.

Czytaj dalej

Układ konsumencki cz. I

Układ konsumencki cz. I

Jak zainicjować postępowanie?

Prawo upadłościowe przewiduje dwa modele oddłużenia konsumentów. Po pierwsze, do umorzenia zadłużenia może dojść na mocy  postanowienia sądu upadłościowego. A zatem jest to „klasyczny” model upadłości konsumenckiej. Drugi model zaś przewiduje zawarcie układu konsumenckiego. Na jego mocy może dojść do częściowego umorzenia zobowiązania dłużnika. I właśnie niniejszy artykuł skupi się na tematyce układu konsumenckiego, a dokładnie na tym, jak zainicjować postępowanie w przedmiocie zawarcia układu konsumenckiego.

Czytaj dalej

Upadły nie posiada majątku na pokrycie kosztów postępowania

Upadły nie posiada majątku na pokrycie kosztów postępowania

Co w takim przypadku?

Ustawa prawo upadłościowe wskazuje wprost, iż jeśli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszy na ich pokrycie te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Celem tej regulacji jest uniknięcie sytuacji, w której to syndyk porywa z własnych środków koszty postępowania upadłościowego. Jak zatem wygląda to w praktyce?

Czytaj dalej

Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza

Czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Niezmiernie często przyczyną kłopotów finansowych dłużnika są straty finansowe, jakie przynosi działalność gospodarcza. Następnie przedsiębiorca, chcąc poprawić kondycję finansową działalności gospodarczej zawiera  zobowiązania, popadając w tzw. spiralę zadłużenia. W ostateczności staje się on niewypłacalny, a jedynym rozwiązaniem okazuje się być skorzystanie z dobrodziejstw instytucji ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Niemniej jednak jak wskazuje sama nazwa, z instytucji tej mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej. Zatem czy niewypłacalny przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Czytaj dalej

Zmiana planu spłaty wierzycieli

Kiedy jest możliwa

Plan spłaty wierzycieli jest ustalany przez Sąd, po złożeniu przez syndyka projektu planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty wierzyciel pełni istotne funkcje w postępowaniu upadłościowym konsumenckim. Po pierwsze stanowi listę wierzytelności oraz wierzycieli uczestniczących w planie spłaty. Po drugie natomiast w treści planu spłaty wierzycieli Sąd dokonuje podziału masy upadłościowej pomiędzy wierzycieli, którzy uczestniczą w planie spłaty. Prawo upadłościowe przewiduje również możliwość zmiany planu spłaty wierzycieli, po zaistnieniu ustawowych przesłanek.

Czytaj dalej