Tag: małżeństwo

Wspólność majątkowa a upadłość

Upadłość konsumencka małżonka

Jednym z licznych skutków zawarcia małżeństwa jest powstanie pomiędzy małżonkami wspólności majątkowej. Oznacza to, że co do zasady wszelkie składniki majątkowe nabyte w trakcie małżeństwa stanowią wspólną własność małżonków. Niemniej jednak ogłoszenie upadłości konsumenckiej wobec jednego z małżonków wywiera również istotny wpływ na sytuację prawną drugiego z nich.

Czytaj dalej