Tag: masa upadłościowa

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Jak tego dokonać ?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma za zadanie oddłużenie osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Niemniej jednak, wierzyciele mają możliwość zaspokoić się z majątku dłużnika, który tworzy tzw. masę upadłości zarządzaną przez syndyka. Aby jednak było to możliwe, wierzyciele muszą zgłosić swoją wierzytelność w postępowaniu upadłościowym konsumenckim. W związku z tym pojawia się pytania kiedy i jak wierzyciele zgłaszają swoje wierzytelności?

Czytaj dalej

Zbycie nieruchomości przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej

Jakie konsekwencje za sobą niesie ?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie za sobą wiele doniosłych skutków. Przede wszystkim długi upadłego ulegają umorzeniu. Ponadto skład majątku upadłego staje się tzw. masą upadłościową, która będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań. Upadły traci prawo do zarządzania swoim majątkiem, gdyż od chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej to syndyk będzie zarządzał majątkiem upadłego. Co więcej, ogłoszenie upadłości odnosi skutki prawne również na czynności dokonane przed nią, w tym szczególności na zbycie nieruchomości, które może być dokonane zarówno za pośrednictwem czynności nieodpłatnych (np. darowizny) jak i odpłatnych (np. sprzedaż). Ustawodawca wprowadził instytucję, które mają za zadanie przeciwdziałać przypadkom pomniejszania majątku dłużnika dokonanych  z pokrzywdzeniem wierzycieli. Wobec tego warto wskazać kiedy zbycie nieruchomości będzie bezskuteczne w związku z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Czytaj dalej

Syndyk w postępowaniu upadłościowym konsumenckim

Rola i zadania syndyka

W potocznym języku syndyk bardzo często utożsamiany jest z komornikiem. Niemniej jednak rola oraz zadania syndyka w postępowaniu upadłościowym znacznie się różnią od roli komornika w postępowaniu egzekucyjny. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej upadły musi przygotować się na to, iż będzie miał częsty kontakt z syndykiem, bowiem syndyk pełni bardzo ważną funkcję jako organ postępowania upadłościowego. Wobec tego osoby zainteresowane ogłoszeniem upadłości konsumenckiej powinny znać role i zadania komornika podczas postępowania upadłościowego konsumenckiego.

Czytaj dalej