Tag: masa upadłościowa

„Zajęcie” wynagrodzenia za pracę przez syndyka

„Zajęcie” wynagrodzenia za pracę przez syndyka

Ile może zabrać syndyk upadłemu?

Osoby chcące ogłosić upadłość konsumencką bardzo często zadają pytanie, jaka część ich wynagrodzenia zostanie zajęta przez syndyka po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Już na wstępie trzeba wskazać, iż co do zasady wynagrodzenia za pracę upadłego będzie wchodziło w skład masy upadłościowej (która zostanie przeznaczona do spłaty). Zatem wynagrodzenie upadłego będzie podlegało „zajęciu” przez syndyka. Niemniej jednak powstaje pytanie, czy syndyk będzie mógł zająć całe wynagrodzenie za prace upadłego?

Czytaj dalej

Upadłość konsumencka a spadek

Upadłość konsumencka a spadek

Podstawowe informacje

Bardzo często spadek stanowi istotne przysporzenie majątkowe dla osób, które go otrzymują. Dzięki temu spadkobiercy mogą poprawić swoją sytuację finansową między innymi poprzez spłatę zadłużenia. Niemniej jednak ogłoszenie upadłości wywiera znaczący wpływ na swobodne rozporządzanie swym majątkiem, w tym również spadkiem. Majątek upadłego bowiem staje się masą upadłościową, którą zarządza syndyk. Zatem o czym powinien pamiętać upadły będący powołany do dziedziczenia? Na pytanie to odpowie niniejszy artykuł.

Czytaj dalej

Upadłość konsumencka a mieszkanie lub dom

Upadłość konsumencka a mieszkanie lub dom

Czy w tym zakresie upadłemu przysługują uprawnienia?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej majątek należący do upadłego staje się masą upadłościową, którą będzie zarządzał syndyk. Składniki majątku, które wchodzą w skład masy upadłościowej będą służyć zaspokojeniu wierzycieli. Zatem syndyk będzie miał prawo do ich sprzedaży. Nie inaczej będzie z mieszkaniem lub domem, zajmowanym przez upadłego. Ów składnik majątku będzie mógł zostać spieniężony przez syndyka na poczet  zaspokojenia wierzycieli. Niemniej w tym zakresie prawo upadłościowe przewiduje ochronę mieszkania dla upadłego.

Czytaj dalej

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Jak tego dokonać ?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma za zadanie oddłużenie osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Niemniej jednak, wierzyciele mają możliwość zaspokoić się z majątku dłużnika, który tworzy tzw. masę upadłości zarządzaną przez syndyka. Aby jednak było to możliwe, wierzyciele muszą zgłosić swoją wierzytelność w postępowaniu upadłościowym konsumenckim. W związku z tym pojawia się pytania kiedy i jak wierzyciele zgłaszają swoje wierzytelności?

Czytaj dalej

Zbycie nieruchomości przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej

Jakie konsekwencje za sobą niesie ?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie za sobą wiele doniosłych skutków. Przede wszystkim długi upadłego ulegają umorzeniu. Ponadto skład majątku upadłego staje się tzw. masą upadłościową, która będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań. Upadły traci prawo do zarządzania swoim majątkiem, gdyż od chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej to syndyk będzie zarządzał majątkiem upadłego. Co więcej, ogłoszenie upadłości odnosi skutki prawne również na czynności dokonane przed nią, w tym szczególności na zbycie nieruchomości, które może być dokonane zarówno za pośrednictwem czynności nieodpłatnych (np. darowizny) jak i odpłatnych (np. sprzedaż). Ustawodawca wprowadził instytucję, które mają za zadanie przeciwdziałać przypadkom pomniejszania majątku dłużnika dokonanych  z pokrzywdzeniem wierzycieli. Wobec tego warto wskazać kiedy zbycie nieruchomości będzie bezskuteczne w związku z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Czytaj dalej

Syndyk w postępowaniu upadłościowym konsumenckim

Rola i zadania syndyka

W potocznym języku syndyk bardzo często utożsamiany jest z komornikiem. Niemniej jednak rola oraz zadania syndyka w postępowaniu upadłościowym znacznie się różnią od roli komornika w postępowaniu egzekucyjny. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej upadły musi przygotować się na to, iż będzie miał częsty kontakt z syndykiem, bowiem syndyk pełni bardzo ważną funkcję jako organ postępowania upadłościowego. Wobec tego osoby zainteresowane ogłoszeniem upadłości konsumenckiej powinny znać role i zadania komornika podczas postępowania upadłościowego konsumenckiego.

Czytaj dalej