Tag: Nieruchomość

Upadłość konsumencka a mieszkanie lub dom

Upadłość konsumencka a mieszkanie lub dom

Czy w tym zakresie upadłemu przysługują uprawnienia?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej majątek należący do upadłego staje się masą upadłościową, którą będzie zarządzał syndyk. Składniki majątku, które wchodzą w skład masy upadłościowej będą służyć zaspokojeniu wierzycieli. Zatem syndyk będzie miał prawo do ich sprzedaży. Nie inaczej będzie z mieszkaniem lub domem, zajmowanym przez upadłego. Ów składnik majątku będzie mógł zostać spieniężony przez syndyka na poczet  zaspokojenia wierzycieli. Niemniej w tym zakresie prawo upadłościowe przewiduje ochronę mieszkania dla upadłego.

Czytaj dalej

Za jaką kwotę komornik może zlicytować nieruchomość?

Za jaką kwotę komornik może zlicytować nieruchomość?

Licytacja komornicza i wycena nieruchomości

Postępowanie egzekucyjne na wiele scenariuszy. Komornik sądowy działający na zlecenie wierzyciela ma za zadanie w taki sposób prowadzić postępowanie egzekucyjne aby jak najskuteczniej i jak najszybciej wyegzekwować pieniądze od dłużnika. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego komornik może między innymi dokonywać zajęcia wynagrodzenia za pracę, zajmować rachunki bankowe, ruchomości należące do dłużnika oraz zająć nieruchomość lub jej udział, który do dłużnika należy. Jest to bardzo dotkliwy sposób prowadzenia postępowania egzekucyjnego albowiem może pozbawić dłużnika dachu nad głową. Jak wygląda kwestia sprawa egzekucji z nieruchomości, w tym licytacji komorniczej? Za jaką kwotę komornik może zlicytować nieruchomość dłużnika?

Czytaj dalej