Tag: ogłoszenie upadłości

Kogo powiadamia się o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Kogo powiadamia się o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Podstawowe informacje

Prawo upadłościowe przewiduje doniosłe konsekwencje prawne w związku z upadłością konsumencką. Przede wszystkim upadły traci zarząd nad swoim majątkiem, który staje się masą upadłościową zarządzaną przez syndyka. Z tego względu Sąd po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zobowiązany jest dokonać czynności mających na celu zawiadomienie określonego kręgu podmiotów o ogłoszeniu upadłości, bowiem całkowicie zmienia się sytuacja prawna upadłego.

Czytaj dalej

Wspólność majątkowa a upadłość

Upadłość konsumencka małżonka

Jednym z licznych skutków zawarcia małżeństwa jest powstanie pomiędzy małżonkami wspólności majątkowej. Oznacza to, że co do zasady wszelkie składniki majątkowe nabyte w trakcie małżeństwa stanowią wspólną własność małżonków. Niemniej jednak ogłoszenie upadłości konsumenckiej wobec jednego z małżonków wywiera również istotny wpływ na sytuację prawną drugiego z nich.

Czytaj dalej