Tag: postanowienie

Umorzenie postępowania upadłościowego

Umorzenie postępowania upadłościowego

Kiedy jest możliwe?

Ustawa prawo upadłościowe przewiduje sytuacje, w których to sąd może umorzyć postępowanie upadłościowe. Oznacza to, że postępowanie zostanie zakończone bez osiągnięcia podstawowych celów postępowania, a więc zaspokojenia wierzycieli, a przede wszystkim oddłużenia upadłego. A zatem niejako powraca stan sprzed złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości, co do zasady jest niekorzystne dla upadłego, bowiem nie zostanie on oddłużony. A więc kiedy może nastąpić umorzenie postępowania upadłościowego?

Czytaj dalej

Kogo powiadamia się o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Kogo powiadamia się o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Podstawowe informacje

Prawo upadłościowe przewiduje doniosłe konsekwencje prawne w związku z upadłością konsumencką. Przede wszystkim upadły traci zarząd nad swoim majątkiem, który staje się masą upadłościową zarządzaną przez syndyka. Z tego względu Sąd po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zobowiązany jest dokonać czynności mających na celu zawiadomienie określonego kręgu podmiotów o ogłoszeniu upadłości, bowiem całkowicie zmienia się sytuacja prawna upadłego.

Czytaj dalej