Tag: Wierzyciel

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Jak tego dokonać ?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma za zadanie oddłużenie osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Niemniej jednak, wierzyciele mają możliwość zaspokoić się z majątku dłużnika, który tworzy tzw. masę upadłości zarządzaną przez syndyka. Aby jednak było to możliwe, wierzyciele muszą zgłosić swoją wierzytelność w postępowaniu upadłościowym konsumenckim. W związku z tym pojawia się pytania kiedy i jak wierzyciele zgłaszają swoje wierzytelności?

Czytaj dalej

Jak zatrzymać komornika?

Jak zatrzymać komornika?

Czy da się zatrzymać postępowanie egzekucyjne?

Postępowań egzekucyjnych z dnia na dzień przybywa. Powszechnie każdy z nas uważa, że jeśli komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne to na pewno dłużnik ma niespłacone długi. Praktyka okazuje się czasami zupełnie inna. Niestety wielokrotnie zdarza się, że pomimo spłaty długu, komornik w dalszym ciągu prowadzi postępowanie egzekucyjne. Co należy zrobić aby zatrzymać komornika? Jakie możliwości ma dłużnik? Czy będzie musiał dwa razy oddać pieniądze?

Czytaj dalej