Tag: wyłączenie

Czy upadły może wyłączyć składniki mienia z masy upadłości?

Czy upadły może wyłączyć składniki mienia z masy upadłości?

Wniosek o wyłączenie składników majątku z masy upadłości

Ustawa prawo upadłościowe ustanawia domniemanie, które to wskazuje, że mienie znajdujące się  w posiadaniu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości, należą do majątku upadłego (np. gdy upadły posiada telefon należący do osoby trzeciej). Niemniej jednak upadły ma prawo złożenia wniosku o wyłączenie z masy upadłości określonych składników majątkowych.

Czytaj dalej