Tag: wynagrodzenie

Wynagrodzenie syndyka w postępowaniu upadłościowym

Wynagrodzenie syndyka w postępowaniu upadłościowym

Ile wynosi wynagrodzenie syndyka?

Ustawa prawo upadłościowe wskazuje wprost, iż jeśli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszy na ich pokrycie te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Celem tej regulacji jest uniknięcie sytuacji, w której to syndyk porywa z własnych środków koszty postępowania upadłościowego. Jak zatem wygląda to w praktyce?

Czytaj dalej