Tag: zawiadomienie

Kogo powiadamia się o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Kogo powiadamia się o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Podstawowe informacje

Prawo upadłościowe przewiduje doniosłe konsekwencje prawne w związku z upadłością konsumencką. Przede wszystkim upadły traci zarząd nad swoim majątkiem, który staje się masą upadłościową zarządzaną przez syndyka. Z tego względu Sąd po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zobowiązany jest dokonać czynności mających na celu zawiadomienie określonego kręgu podmiotów o ogłoszeniu upadłości, bowiem całkowicie zmienia się sytuacja prawna upadłego.

Czytaj dalej