UGODA Z FIRMĄ WINDYKACYJĄ- CZĘŚĆ III

CO POWINNA ZAWIRAĆ UGODA Z WINDYKATOREM?

Jeden z poprzednich materiałów opisuje sytuacje, kiedy nie należy podpisywać ugody z firmą windykacyjną. Dokładnie rzecz ujmując materiał ten zawiera wskazówki na co zwrócić uwagę w przypadku kiedy to firma windykacyjna oferuje nam zawarcie porozumienia, co już powinno budzić nasze podejrzenie. Niniejszy materiał poświęcony jest natomiast obowiązkowym elementom, z których taka ugoda powinna się składać. Innymi słowy, poniżej znajdują się odpowiedzi na pytanie- co powinna zawierać ugoda z firmą windykacyjną?

Po pierwsze planując podpisać ugodę z firmą windykacyjną powinniśmy dokładnie ustalić jakiego długu ugoda dotyczy. Jeśli przedmiotem ugody jest spłata zaciągniętej pożyczki, koniecznie należy ustalić dzień zawarcia umowy pożyczki oraz jej numer. Jeśli dług został nabyty przez firmą windykacyjną od pierwotengo wierzyciela (np banku) w drodze tak zwanej cesji, to w ugodzie powinna znaleźć się o tym stosowna wzmianka. Pozwoli to w przyszłości uniknąć wątpliwości jaki dług spłacamy, a przede wszystkim unikniemy podwójnej spłaty jednego długu.

Po drugie, przed zawarciem ugody koniecznym jest ustalenie faktycznej zaległości. Oznacza to, że bezwzględnie należy ustalić wysokość zaległości, na którą może składać się kapitał, odsetki umowne, odsetki karne, czy prowizje. Innymi słowy, przed zawarciem ugody pożądanym jest ustalenie końcowej kwoty do spłaty. Nic nie stoi na przeszkodzie aby podjąć negocjacje z firmą windykacyjną o ewentualnym umorzeniu części zaległości. Jest to możliwe w sytuacji, gdy chcemy ustalić szybkie terminy spłat. W zamian za szybką spłatę możemy liczyć na częściowe darowanie długu. Nie jest jednak to zasada, jednakże warto się nad tym zastanowić.

Kolejnym krokiem jest ustalenie harmonogramu spłaty. O ile przy zawarciu umowy pożyczki powinniśmy otrzymać harmonogram spłat, z którego wynikało do kiedy i jaką kwotę należało wpłacać, to w przypadku ugody z firmą windykacyjną taki harmonogram jest jeszcze bardziej niezbędny. Harmonogram spłat to nic innego jak terminarz naszych płatności. Określa on wysokość każdej, przyszłej wpłaty oraz datę do kiedy należy dokonać płatności. Bezwzględnie należy zadbać o ustalenie odpowiedniego harmonogramu wpłat albowiem to w oparciu o niego w przyszłości będzie można stwierdzić, czy z ugody dany dłużnik wywiązał się bez zastrzeżeń.

Innym ważnym elementem ugody jest ustalenie sposobu dokonywania wpłat. Najczęściej wpłat dokonywać będziemy na przeznaczony do tego rachunek bankowy wierzyciela. Taki sposób regulowania należności daje pewność, że właściwie będziemy wywiązywać z postanowień ugody. Przed wykonaniem przelewu lub wpłaty na rachunek bankowy należy upewnić się jakim tytułem dany przelew należy wykonać. Tytuł przelewu- to kolejny ważny składnik ugody z firmą windykacyjną. Ustalenie tytułu jakim dłużnik będzie się posługiwać w momencie zlecania przelewu na rzecz wierzyciela pozwoli w przyszłości uniknięcia wątpliwości co do dokonanej przez dłużnika wpłaty, a tym samym zmniejszenia konkretnej zaległości.

Watro zadbać o to aby wyżej wymienione elementy trafiły do dokumentu ugody, która zostanie podpisana z firmą windykacyjną. Tych kilka wskazówek z całą pewności nie pozostawi w przyszłości wątpliwości co do tego, jaki dług został spłacony.