Ugoda z firmą windykacyjną- część II

Kiedy nie należy podpisywać ugody?

Popadając w długi każdy dłużnika zastanawia się jak wyjść z finansowej opresji obronną ręką. Najlepszym a zarazem najprostszym sposobem jest spłata zadłużenia. Taki scenariusz jest jednak mało prawdopodobny, albowiem wpadając w spiralę zadłużenia, wysokość miesięcznych rat przewyższa miesięczny dochód. Korzystnym rozwiązaniem jest zawarcie ugody z firmą windykacyjną dzięki, której dłużnik może podołać w spłacie swojego zadłużenia i wyjść na prostą. Na co należy zwrócić szczególną uwagę, gdy firma windykacyjna oferuje nam zawarcie porozumienia? Kiedy i w jakiej sytuacji należy się zgodzić na umorzenie części zadłużenia?

Powszechnie zdarza się, że dłużnicy chcąc „kupić sobie święty spokój” decydują się podpisać ugodę lub porozumienie z firmą windykacyjną. Wynika to z faktu, że są zmęczeni częstymi telefonami, zapełnioną po brzegi skrzynką pocztową, a nawet krzywo patrzącymi sąsiadami. Pozornie sprawa wydaje się oczywista, albowiem w przypadku zawarcia porozumienia, firma windykacyjna odstąpi od czynności windykacyjnych. Haczyk polega na tym, że w takiej ugodzie zawarty jest zapis, że dłużnik uznaje swój dług i zobowiązuje się go uregulować na zasadach tam określonych. Nasze podejrzenie powinien wzbudzić fakt, że to firma windykacyjna próbuje się z nami porozumieć, oferując bardzo dogodne raty i terminy ich zapłaty. Często zdarza się, że firma windykacyjna oferuje nawet częściowe umorzenie długu w zamian za podpisanie porozumienia. Należy być bardzo czujnym. Jeśli dłużnik podpisze ugodę czy porozumienie w przedmiocie spłaty długu, który jest przedawniony to firma windykacyjna ma otwartą drogę do wszczęcia postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego.

W związku z powyższym trzeba z pełnym przekonaniem powiedzieć, że podpisanie ugody lub porozumienia z firmą windykacyjną nie jest zawsze korzystne. Wręcz przeciwnie. Jeśli firma windykacyjna sama proponuje nam zawarcie ugody, tym bardziej oferując umorzenie części zadłużenia, to szczególną uwagę powinniśmy zwróci na to, czy nie uznajemy długu wobec tej firmy windykacyjnej, który jest przedawniony. Bez takiego porozumienia, jeśli firma windykacyjna wystąpiłaby na drogę sądową to przegrałaby sprawę. Jeśli natomiast firma windykacyjna dysponować będzie oświadczeniem dłużnika, w którym on uznaje dług i w dodatku zobowiązuje się go zapłacić, to zarzut przedawnienia nie będzie skuteczny.

Warto zatem, przed zawarciem ugody upewnić się, czy proponowana ugoda nie jest pułapką. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z prawnikiem, który zweryfikuje treść proponowanej ugody, oraz zasadność jej zawarcia.