Ugoda z firmą windykacyjną

Czy z firmą windykacyjną można podpisać ugodę?

Na polskim rynku funkcjonuje wiele firm windykacyjnych. Jedne z nich działają we własnym imieniu, a inne na rzecz i w imieniu swoich klientów. Każdy dłużnik z własnego doświadczenia wie, że takie firmy podejmują mnóstwo różnego rodzaju działań w celu odzyskania pieniędzy. Jak się zachować, gdy firma windykacyjna puka do naszych drzwi lub zarzuca nas mnóstwem listów i wezwań? Czy istnieje możliwość zawarcia ugody z taką firmą? Jakie kroki należy podjąć aby sprawa nie trafiła do sądu, a następnie komornik nie zapukał do naszych drzwi?

W pierwszej kolejności nie należy panikować. Jeżeli nasza sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, i widzimy, że dochodzi do zaległości w spłacie rat, należy zwrócić się do wierzyciela o restrukturyzację zadłużenia. Co to oznacza? Pod tym pojęciem kryje się nic innego, jak prośba o zmianę wysokości lub ilości rat. Obniżenie wysokości rat, chociażby czasowe może spowodować, że przez ten trudny dla nas czas będziemy w stanie terminowo regulować swoje należności. Możemy również wnioskować o zawieszenie płatności rat, czyli poprosić o czasowe wstrzymanie obowiązku zapłaty kilku rat pożyczki.

Niestety wielokrotnie dzieje się tak, że wierzyciel na skutek braku wpłat od dłużnika, nie tylko wzywa go do zapłaty, ale również składa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy pożyczki. Jakie są skutki wypowiedzenia umowy pożyczki? Przede wszystkim oświadczenie takie prowadzi do sytuacji, w której uprzednio ustalone raty i czas ich płatności przestają obowiązywać. W miejsce rat wchodzi jedna „duża” kwota, na którą najczęściej składa się kapitał, odsetki i nieuregulowane koszty pożyczki.

Otrzymanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy pożyczki może okazać się ostatnią chwilą, w której będziemy mogli podpisać korzystną finansowo ugodę. Dzieje się tak, albowiem wierzyciele przed wystąpieniem na drogę postępowania sądowego, zobowiązani są do wypowiedzenia umowy. Taki zabieg pozwala im pozwać dłużnika o całą, niejednokrotnie dużą sumę. Otrzymując oświadczenie o wypowiedzeniu umowy pożyczki, powinniśmy niezwłocznie podjąć próby zawarcia ugody aby uniknąć postępowania sądowego, a następnie komorniczego.

Jak taka ugoda powinna wyglądać? Przede wszystkim powinna określać z jakiego tytułu jest zawierana. Innymi słowy, powinno znaleźć się w niej informacja, że ugoda dotyczy spłaty takiego a takiego długu. Bezwarunkowo w ugodzie należy wskazać kwotę jaką dłużnik na rzecz wierzyciela ma zapłacić! Pożądanym jest aby w ugodzie znajdował się zapis, że kwota jaką strony ustaliły dotyczy całego zadłużenia. Często, w ramach indywidualnych negocjacji, można ustalić niższą do zapłaty kwotę, która zaspokoi wierzyciela jeśli, dłużnik dotrzyma wysokości i terminów płatności rat.

Kończąc, pamiętać należy, żeby zweryfikować, czy dany dług nie jest przedawniony! Jeśli podpiszemy ugodę, w której uznany dług, który jest przedawniony to wierzyciel będzie miał otwartą drogę do wygrania sprawy w sądzie.