Upadłość dla małych firm

Oferujemy pomoc prawną w sprawach upadłości dla małych firm w Krakowie

Upadłość konsumencką mogą ogłosić tylko konsumenci, czyli osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Oznacza to, że przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG nie ma możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Ale… Od niedawna były przedsiębiorca może już złożyć taki wniosek po zakończeniu i wykreśleniu działalności z CEIDG. Co ważne, możliwość skorzystania z „dobrodziejstwa” upadłości konsumenckiej posiadają wyłącznie indywidualni przedsiębiorcy, a więc prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Istotna jest zatem forma prowadzenia działalności. Nie ma znaczenia natomiast to czy firma zatrudniała czy też nie, pracowników oraz ilu ich było.

Upadłość konsumencka dla małych firm jest w polskim prawie nowością. Dlatego też sama procedura, chociaż z zasady ma byłym przedsiębiorcom pomóc, nadal pozostaje niejako zagadką. W przypadku postępowań upadłościowych, praktyka ma bowiem szczególne znaczenie. Przepisy prawa upadłościowego stanowią bowiem tylko ogólny zarys postępowania. Tymczasem, jak wskazuje nasze wieloletnie doświadczenie, jego przebieg jest mocno zróżnicowany i uzależniony od okoliczności konkretnej sprawy.

Co więcej, postępowanie upadłościowe, jako, że wiąże się z „dużymi korzyściami” (np. w postaci umorzenia całości długów, albo znacznej ich części) jest prowadzone w sposób restrykcyjny i sformalizowany. Nadto, wymaga ono aktywnej postawy Dłużnika w „wyjaśnianiu” wątpliwości. Dlatego też, jeśli zastanawiasz się nad skorzystaniem z tej formy pomocy, zalecamy skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem. Należy bowiem pamiętać, że w przypadku oddalenia raz złożonego wniosku przed sąd, tracimy możliwość jego ponownego złożenia przez kolejne 10 lat.