Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza

Czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Niezmiernie często przyczyną kłopotów finansowych dłużnika są straty finansowe, jakie przynosi działalność gospodarcza. Następnie przedsiębiorca, chcąc poprawić kondycję finansową działalności gospodarczej zawiera  zobowiązania, popadając w tzw. spiralę zadłużenia. W ostateczności staje się on niewypłacalny, a jedynym rozwiązaniem okazuje się być skorzystanie z dobrodziejstw instytucji ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Niemniej jednak jak wskazuje sama nazwa, z instytucji tej mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej. Zatem czy niewypłacalny przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Aby przedsiębiorca mógł złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, musi on zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej. Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy prawo upadłościowe umożliwiają ogłoszenie upadłości konsumenckiej wobec osób fizycznych nieprowadzących działalność gospodarczą, także wtedy, gdy dłużnik był uprzednio m.in.:

  1. Przedsiębiorcą.
  2. Wspólnikiem spółki cywilnej prowadzącym działalność gospodarczą.
  3. Wspólnikiem handlowych spółek osobowych, odpowiadającym całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Przepisy prawne nie wymagają, aby przedsiębiorca był zmuszony oczekiwać na upływ terminu (np. jednego roku) od zakończenia działalności gospodarcze celem złożenia wniosku. Warto również podkreślić, iż została uchylona reguła, w myśl której sąd oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeśli w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, dłużnik, mając taki obowiązek nie złożył w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości (np. wniosek o ogłoszenie upadłości spółki).

Były przedsiębiorca, składając wniosek o ogłoszenie upadłości nie musi się również martwić, o to, iż zobowiązania wynikające z uprzednio prowadzonej działalności gospodarczej, nie zostaną objęte upadłością. Regulacje prawne nie dokonują w takich przypadkach rozróżnienia zobowiązań na te „typowo konsumenckie” i pochodzące z działalności gospodarczej. Oba typy zobowiązań będą objęte postępowaniem upadłościowym.