Zajęcie rachunku bankowego a debet

Czy komornik może zająć debet lub linię kredytową?

Zajęcie rachunku bankowego, a dokładnie zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego to podstawowa czynność wykonywana przez komornika sądowego w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Jeżeli dokonano zajęcia rachunku bankowego to środki pieniężne znajdujące się na nim nie zostaną wypłacone dłużnikowi tylko zostaną przekazane komornikowi. Podobnie sytuacja wygląda gdy po zajęciu rachunku bankowego, środki pieniężne zostaną przelane na zajęty rachunek. Jak zatem wygląda sytuacja, gdy bank, który prowadzi rachunek bankowy udzieli swojemu klientowi debetu lub otworzy linię kredytową? Czy taki debet lub kredyt mogą zostać zajęte przez komornika?

Każdy kto posiada rachunek bankowy, musiał podpisać z bankiem umowę o prowadzenie takiego rachunku. Umowa taka reguluje wzajemne zobowiązania stron. Jednym z nich jest żądanie klienta banku o wypłatę znajdujących się na rachunku bankowym środków. Innymi słowy, gdy na rachunku znajdują się środki pieniężne, to klient banku w oparciu o zawarta umowę z bankiem uprawniony jest do żądania wypłaty zgromadzonych na nim środków. Oznacza to, że klient banku posiada wierzytelność względem banku o wypłatę pieniędzy znajdujących się na rachunku bankowym.

Jeśli zatem dochodzi do zajęcia rachunku bankowego przez komornika sądowego, to bank zwolniony jest z obowiązku względem swojego klienta co do wypłaty środków, a zobowiązany jest do przekazania środków pieniężnych na rachunek bankowy komornika. Jeśli jednak bank przyznał klientowi debet na rachunku bankowym lub otworzył mu linię kredytową to takie środki nie podlegają zajęciu przez komornika. Dlaczego tak jest? Co do zasady środki przyznane przez bank w ramach debetu lub kredytu wypłacane są w oparciu o umowę o takie środki. Jest to inna umowa niż ta o prowadzenie rachunku bankowego. Środki te stanowią własność banku a nie klienta banku.

Jak wygląda sytuacja w przypadku spłaty przez klienta banku debetu lub linii kredytowej przyznanej przez bank na rachunku bankowym? W tym przypadku, jeśli klient banku wpłaci, przeleje środki na swój rachunek bankowy, na którym jest debet, a rachunek ten jest zajęty przez komornika sądowego to środki te trafią na konto komornika, który dokonał zajęcia. Oznacza to, że przelane środki nie spowodują zmniejszenia debetu lub spłaty linii kredytowej, tylko zostaną zablokowane i przelane do komornika sądowego. Innymi słowy bank zrealizuje zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego.

Podsumowując, środki pieniężne przyznane w oparciu o debet lub linię kredytową stanowią własność banku i nie powinny podlegać zajęciu komorniczemu. Spłata debetu lub linii kredytowej zasili konto komornika i nie spowoduje zmniejszenia zadłużenia względem banku.