Tag: wierzytelności

Czy upadły musi ustalić ilość oraz wysokość wierzytelności przez złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości?

Czy upadły musi ustalić ilość oraz wysokość wierzytelności przez złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości?

Ustalenie liczby wierzytelności jako element procesu ogłoszenia upadłości

Co do zasady, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest procesem czasochłonnym. Spowodowane jest to faktem, że osoba chcąca ogłosić upadłość konsumencka, zmuszona jest ujawnić we wniosku wszystkich swoich wierzycieli, tak aby cele postępowania upadłościowego zostały spełnione. Niemniej jednak, jak wynika z praktyki takie osoby wpadają w tzw. „spiralę zadłużenia”, przez co nie są świadome ile wierzytelności posiadają i jaka jest ich wysokość. Jak zatem ustalić ile wierzytelności posiada dłużnik oraz jaka jest ich wysokość? O tym poniżej.

Czytaj dalej

Sprzeciw do listy wierzytelności

Sprzeciw do listy wierzytelności

Kiedy przysługuje?

Lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym jest dokumentem, który stanowi zestawienie wierzytelności zgłaszanych przez wierzycieli upadłego. Lista sporządzana jest przez syndyka. A zatem jest to kluczowy dokument bowiem wyznacza krąg wierzycieli, którzy będą uczestniczyli w postępowaniu upadłościowym. Co jednak, gdy wierzyciel, ale i również upadły nie zgadza się z listą wierzytelności bowiem? W takiej sytuacji wierzycielowi, a niektórych przypadkach upadłemu przysługuje wniesienie sprzeciwu do listy wierzytelności.

Czytaj dalej