Tag: upadły

Upadłość konsumencka a spadek

Upadłość konsumencka a spadek

Podstawowe informacje

Bardzo często spadek stanowi istotne przysporzenie majątkowe dla osób, które go otrzymują. Dzięki temu spadkobiercy mogą poprawić swoją sytuację finansową między innymi poprzez spłatę zadłużenia. Niemniej jednak ogłoszenie upadłości wywiera znaczący wpływ na swobodne rozporządzanie swym majątkiem, w tym również spadkiem. Majątek upadłego bowiem staje się masą upadłościową, którą zarządza syndyk. Zatem o czym powinien pamiętać upadły będący powołany do dziedziczenia? Na pytanie to odpowie niniejszy artykuł.

Czytaj dalej

Umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli

Wyjątek od zasady

Co do zasady, wedle ustawy prawo upadłościowe, oddłużenie następuje po wykonaniu przez upadłego planu spłaty wierzycieli. Syndyk tworzy projekt planu spłaty na podstawie zgłoszonych wierzytelności oraz wierzytelności umieszczonych w planie z urzędu. Następnie syndyk składa plan do sądu, który ustala bądź odmawia ustalenia planu spłaty. Niemniej jednak  prawo upadłościowe przewiduje wyjątek od tej zasady, gdy sąd umorzy zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Czytaj dalej

Jakie są korzyści upadłości konsumenckiej?

Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką?

Oczywistą zaletą upadłości konsumenckiej jest oddłużenie osoby zadłużonej. Majątek upadłego staje się masą upadłościową, którą będzie zarządzał syndyk wyznaczony przez Sąd. Masa upadłościowa zostanie przeznaczona na zaspokojenie wierzycieli, zgodnie z planem wierzycieli sporządzonym i przedłożonym do Sądu przez syndyka. Jednak nie jest to jedyna zaleta postępowania upadłościowego konsumencka, bowiem postępowanie to ma również korzyści, które nie są bezpośrednio związane z sytuacją prawną dłużnika.

Czytaj dalej