Pomagamy wyjść z długów

Oferujemy profesjonalną pomoc prawną w zakresie dotyczącym szeroko rozumianych zobowiązań finansowych zarówno życia prywatnego jak i zawodowego (biznesowego). Każdy może zwrócić się do nas o pomoc, niezależnie od rodzaju i złożoności problemu prawnego. W naszym przekonaniu umiejętność zrozumienia problemu oraz interesów (majątkowych oraz osobistych) naszego Klienta stanowi najlepszą drogę do osiągnięcia sukcesu. Prawo oferuje wiele różnego rodzaju możliwości „poradzenia sobie” z problemami finansowymi, aczkolwiek nie każda będzie skuteczna w konkretnych okolicznościach sprawy. To właściwy dobór środków stanowi bowiem klucz do sukcesu.

 • Dokonamy oceny Twojej sytuacji finansowej.
 • Wyjaśnimy, pod kątem prawnym, w jakiej sytuacji się obecnie znajdujesz.
 • Pomożemy w jasnym określeniu celu.
 • Doradzimy jakie kroki należy podjąć by osiągnąć wyznaczony cel.
 • Przeprowadzimy Cię przez cały proces niezbędnych do tego czynności.

Upadłość konsumencka

To jedna z możliwości wyjścia ze „spirali zadłużenia”. Pozwala ona nie tylko na rozłożenie płatności na kilka lat bez naliczania dodatkowych odsetek, ale i także na umorzenie części bądź nawet całości zobowiązań finansowych Dłużnika. Zastosowanie znajdzie ona w szczególności wobec osób, które nie są już w stanie regularnie spłacać rat pożyczek/kredytów na skutek zaistnienia niezależnych od nich okoliczności np. utraty pracy, choroby lub nawet problemów rodzinnych.

Oddłużanie

Oddłużanie jest bardzo szerokim pojęciem. W zależności od indywidualnej sytuacji Dłużnika, na proces oddłużania składać się mogą działania o różnych charakterze podejmowane przed różnymi podmiotami. Inne czynności należy wykonać w sytuacji, gdy Dłużnik dopiero przestaje spłacać swoje zobowiązania, a inne, gdy sprawy znajdują się już na etapie sądowym lub komorniczym. Dobór odpowiednich środków ma zatem kluczowe znaczenie dla skutecznego przeprowadzenia Dłużnika przez nierzadko skomplikowany proces oddłużania.

Ochrona majątku

Problemy finansowe nie zawsze muszą wiązać się z utratą posiadanego przez Dłużnika majątku. Warto wiedzieć, że istnieje wiele uregulowań prawnych mających na celu ochronę posiadanych przez niego ruchomości lub nieruchomości. Dłużnik nie może bowiem zostać pozbawiony możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych swoich oraz swojej rodziny. W zależności od konkretnej sytuacji w jakiej znalazł się Dłużnik, wachlarz przysługujących mu uprawnień jest zróżnicowany.

Ochrona przed komornikiem

Mimo wydania wyroku zasądzającego zapłatę na rzecz Wierzyciela, Dłużnik wciąż ma prawo „bronić się” w postępowaniu toczącym się przed komornikiem. Komornik, mimo powszechnej opinii, nie może „robić wszystkiego”. Co ważne, dotyczy to także Wierzyciela, który to zazwyczaj na etapie postępowania egzekucyjnego działa za pośrednictwem komornika. Jednak mimo istnienia rozmaitych „mechanizmów ochronnych”, nierzadko podejmowane przez Dłużników działania ostatecznie okazują się bezskuteczne. Prawidłowo prowadzona obrona wymaga bowiem nie tylko znajomości zmieniających się często przepisów prawa, ale również samozaparcia, silnej woli i żelaznej konsekwencji.

Pomoc dla kredytobiorców

Kredytobiorca oraz Pożyczkobiorca. Wedle prawa są to dwa różne pojęcia. Wedle praktyki środki stosowne w celu udzielenia niezbędnej im pomocy są niemalże identyczne. Co ważne, dotyczy to także ich poszczególnych rodzajów np. umów krótko lub długoterminowych, zawieranych w polskiej walucie lub zagranicznej itp. W każdym przypadku znaczenie ma bowiem cel: odroczenie terminu płatności rat, zmiana wysokości lub terminu płatności rat, umorzenie całości lub części zadłużenia oraz zawarcie ugody w przedmiocie sposobu spłaty już istniejącego zadłużenia itp. Niezależnie zatem od tego co stanowi źródło Twoich problemów finansowych warto rozważyć różne opcje ich rozwiązania.

Upadłość dla małych firm

Jeżeli na skutek prowadzenia małej firmy popadłeś w długi to musisz wiedzieć, że… Możesz się od nich uwolnić. Od marca 2020 r. Osoby, które prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą mogą ogłosić upadłość konsumencką. Wniosek w tym przedmiocie można złożyć już na drugi dzień po zamknięciu firmy (a dokładniej po jej wykreśleniu z CEiDG). Możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oznacza możliwość umorzenia wszystkich, a przynajmniej części zaległości Przedsiębiorcy, w tym także publicznoprawnych np. zaległości w ZUS.

Nasza Kancelaria pomogła już wielu zadłużonym

Otrzymaliśmy zaufanie już wielu osób. Dzięki wzajemnej współpracy udało nam się przeprowadzić naszych Klientów przez:

 1. Skomplikowane i zawiłe procesy „oddłużania”.
 2. Liczne postępowania egzekucyjne – chroniąc interesów majątkowych oraz majątku Klienta.
 3. Sformalizowane postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, w tym także byłych przedsiębiorców.
 4. Skomplikowane procesy „frankowe”.
 5. Wymagające negocjacje ugodowe.
 6. Proces dochodzenia do porozumienia na drodze mediacji.