Tag: KRZ

Pisma w postępowaniu upadłościowym

Pisma w postępowaniu upadłościowym

Tryb ich wnoszenia i konsekwencje niewłaściwego wniesienia pisma

Wprowadzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych (w skrócie: KRZ) całkowicie zmieniło tryb prowadzenia postępowania upadłościowego. Przed wejściem w życie wyżej wskazanego systemu teleinformatycznego, wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz pisma w trakcie trwania postępowania upadłościowego były składane w formie papierowej. Aktualnie zaś wszelkie pisma wnoszone są elektronicznie za pośrednictwem KRZ. Z tego względu osoby składające wnioski o ogłoszenie upadłości oraz upadli w trakcie postępowania upadłościowego muszą być szczególnie ostrożni w jaki sposób wnoszą pisma. Mogą bowiem narazić się na negatywne konsekwencje niezachowania odpowiedniej formy wnoszenia pism w postępowaniu upadłościowym.

Czytaj dalej

Elektroniczny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Nowe zasady składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Do 1 grudnia 2021 r. wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej były składane w wersji papierowej bezpośrednio do Sądu. Niemniej jednak, po nowelizacji przepisów i wprowadzeniu w życie Krajowego Rejestru Zadłużonych uległo to zmianie. Zmiany te mają charakter rewolucyjny, bowiem postępowania upadłościowe, począwszy do 1 grudnia 2021 r. prowadzone są w formie elektronicznej.

Czytaj dalej