Tag: układ

Układ konsumencki cz. II

Układ konsumencki cz. II

Przebieg postępowania

W poprzednim artykule opisaliśmy kwestię sposobu zainicjowania postępowania o zawarcie układu konsumenckiego. Niniejszy artykuł skupi się natomiast na przebiegu postępowania o zawarcie układu konsumenckiego. Postępowanie to bowiem toczy się wedle określonego harmonogramu, które w ostateczności ma doprowadzić do oddłużenia konsumenta.

Czytaj dalej

Układ konsumencki cz. I

Układ konsumencki cz. I

Jak zainicjować postępowanie?

Prawo upadłościowe przewiduje dwa modele oddłużenia konsumentów. Po pierwsze, do umorzenia zadłużenia może dojść na mocy  postanowienia sądu upadłościowego. A zatem jest to „klasyczny” model upadłości konsumenckiej. Drugi model zaś przewiduje zawarcie układu konsumenckiego. Na jego mocy może dojść do częściowego umorzenia zobowiązania dłużnika. I właśnie niniejszy artykuł skupi się na tematyce układu konsumenckiego, a dokładnie na tym, jak zainicjować postępowanie w przedmiocie zawarcia układu konsumenckiego.

Czytaj dalej