Tag: umorzenie

Umorzenie postępowania upadłościowego

Umorzenie postępowania upadłościowego

Kiedy jest możliwe?

Ustawa prawo upadłościowe przewiduje sytuacje, w których to sąd może umorzyć postępowanie upadłościowe. Oznacza to, że postępowanie zostanie zakończone bez osiągnięcia podstawowych celów postępowania, a więc zaspokojenia wierzycieli, a przede wszystkim oddłużenia upadłego. A zatem niejako powraca stan sprzed złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości, co do zasady jest niekorzystne dla upadłego, bowiem nie zostanie on oddłużony. A więc kiedy może nastąpić umorzenie postępowania upadłościowego?

Czytaj dalej

Umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli

Wyjątek od zasady

Co do zasady, wedle ustawy prawo upadłościowe, oddłużenie następuje po wykonaniu przez upadłego planu spłaty wierzycieli. Syndyk tworzy projekt planu spłaty na podstawie zgłoszonych wierzytelności oraz wierzytelności umieszczonych w planie z urzędu. Następnie syndyk składa plan do sądu, który ustala bądź odmawia ustalenia planu spłaty. Niemniej jednak  prawo upadłościowe przewiduje wyjątek od tej zasady, gdy sąd umorzy zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Czytaj dalej