Tag: komornik

Za jaką kwotę komornik może zlicytować nieruchomość?

Za jaką kwotę komornik może zlicytować nieruchomość?

Licytacja komornicza i wycena nieruchomości

Postępowanie egzekucyjne na wiele scenariuszy. Komornik sądowy działający na zlecenie wierzyciela ma za zadanie w taki sposób prowadzić postępowanie egzekucyjne aby jak najskuteczniej i jak najszybciej wyegzekwować pieniądze od dłużnika. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego komornik może między innymi dokonywać zajęcia wynagrodzenia za pracę, zajmować rachunki bankowe, ruchomości należące do dłużnika oraz zająć nieruchomość lub jej udział, który do dłużnika należy. Jest to bardzo dotkliwy sposób prowadzenia postępowania egzekucyjnego albowiem może pozbawić dłużnika dachu nad głową. Jak wygląda kwestia sprawa egzekucji z nieruchomości, w tym licytacji komorniczej? Za jaką kwotę komornik może zlicytować nieruchomość dłużnika?

Czytaj dalej

Zajęcie rachunku bankowego a debet

Zajęcie rachunku bankowego a debet

Czy komornik może zająć debet lub linię kredytową?

Zajęcie rachunku bankowego, a dokładnie zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego to podstawowa czynność wykonywana przez komornika sądowego w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Jeżeli dokonano zajęcia rachunku bankowego to środki pieniężne znajdujące się na nim nie zostaną wypłacone dłużnikowi tylko zostaną przekazane komornikowi. Podobnie sytuacja wygląda gdy po zajęciu rachunku bankowego, środki pieniężne zostaną przelane na zajęty rachunek. Jak zatem wygląda sytuacja, gdy bank, który prowadzi rachunek bankowy udzieli swojemu klientowi debetu lub otworzy linię kredytową? Czy taki debet lub kredyt mogą zostać zajęte przez komornika?

Czytaj dalej

Jak zatrzymać komornika?

Jak zatrzymać komornika?

Czy da się zatrzymać postępowanie egzekucyjne?

Postępowań egzekucyjnych z dnia na dzień przybywa. Powszechnie każdy z nas uważa, że jeśli komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne to na pewno dłużnik ma niespłacone długi. Praktyka okazuje się czasami zupełnie inna. Niestety wielokrotnie zdarza się, że pomimo spłaty długu, komornik w dalszym ciągu prowadzi postępowanie egzekucyjne. Co należy zrobić aby zatrzymać komornika? Jakie możliwości ma dłużnik? Czy będzie musiał dwa razy oddać pieniądze?

Czytaj dalej

Zmiany w egzekucji komorniczej 2019

Większa ochrona dla dłużnika

Zmiana przepisów obowiązujących od 21 sierpnia 2019 ma na celu wzmocnienie ochrony dłużnika przed przedawnionymi długami. Nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego o których mowa wyżej to zmiany na korzyść dłużników. Jej skutkiem będzie z pewnością także przyspieszenie postępowań sądowych. Duże zmiany dotyczą szczególnego rodzaju postępowań tj. postępowania egzekucyjnego i klauzulowego. Jej pozytywny wpływ na sytuację dłużnika będzie mocno odczuwalny szczególnie w sprawach firm windykacyjnych.

Czytaj dalej